هفت نکته مهم از قوانین زندگی | پايگاه فرهنگي دفتر حجه الاسلام و المسلمين حاتم پوري كرماني

به پایگاه فرهنگی حجت الاسلام و المسلمین حاتم پوری کرمانی خوش آمدید

هفت نکته مهم از قوانین زندگی

هنگام خشم و ناراحتی، تصمیم نگیر؛
۲⃣هنگام خوشحالی زیاد، قول نده؛
۳⃣هنگامی که دیر میشه، عجله نکن؛
۴⃣هنگام ناراحتی پیش هر کسی درد دل نکن؛ شاید دشمنت باشه وخوشحال بشه؛
۵⃣همچنین اسرارت را نیز به هر دوستی نگو، شاید روزی بر علیه تو استفاده کنه؛
۶⃣اگر با کسی دعوا کردی همه پُل های پشت سرت را خراب نکن ؛ شاید لازم بشه یه روزی باهاش دوست بشی؛
۷⃣اگرکسی بهت بدی کرد ودلتو شکست؛
اول اینکه بامحبت شرمنده اش کن حتی اگر نفهمید خداوند به خیرخواهی تو آگاهه،
و دوم اینکه بدی او را سر دیگری خالی نکن…

منوی دسترسی