میدانید در روز عید غدیر، چه اتفاقی در بهشت میافتد؟ | پايگاه فرهنگي دفتر حجه الاسلام و المسلمين حاتم پوري كرماني

حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

میدانید در روز عید غدیر، چه اتفاقی در بهشت میافتد؟

پیامبر صلی الله علیه و آله :
روزغدیر،درآسمانها معروف‏تر اززمین است خداونددر بهشت فردوس قصری از خشت طلا بنا فرموده و درآنجا صدهزار قبّه از یاقوت سرخ و صدهزار خیمه از زمرّد سبز وجود دارد
خاک آنجا مُشک و عنبر است و چهار جوى از آب، مِى، شیر و انگبین از وسط آن میگذرد
کنار جو‏ها درختانی است ازانواع میوه‏ ها
بر آن درختان مرغانی است که…
در روز غدیر اهل آسمانها در آنجا حاضر میشدند و تسبیح و تهلیل خدا میکنند
درحالیکه مرغان درحال پرواز بر روی درختان هستند؛ بهشتیان در جوها میروند و خود را به مشک و عنبر معطر میکنند
بالاى سر آنان فرشتگان حاضرند و الطاف الهی را بر ایشان نثار میکنند…
آخر روز غدیر منادى ندا میدهد:
انصرفوا الى مراتبکم…
باز گردید به جاهاى خودتان که ایمن شدید از خطا…
جلاءالأذهان وجلاءالأحزان،ج‏۲،ص۴۱۰

منوی دسترسی