حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

مکافات عمل

⛔️ #مکافات_عمل

در مسائل #ناموسی توجه کنید که
با هر دستی بدهید؛ با همان دست پس میگیرید، چنان که فرموده اند:
کما تُدینُ تُدانُ
همانطور که جز دهی؛جزا میبینی
فروغ کافی،ج۵،ص۵۳۳

⛔️#داستانی_شگفت ازامام صادق ع:

در زمان حضرت موسی علیه السلام مردی با زنی زنا کرد، وقتی به خانه خودش آمد، مردی را با زن خود دید…
با عصبانیت آن مرد را نزد حضرت موسی آورد و از او شکایت کرد.
در آن لحظه جبرئیل بر حضرت موسی ع نازل شد و گفت : هر کس به ناموس دیگران تجاوز کند، به ناموس اش تجاوز کنند.
سپس حضرت موسی به آن دو فرمود:
با #عفّت باشید، تا #ناموستان محفوظ بماند
فروع کافی ،ج۵،ص۵۳۳

هرکه باشد نظرش در پی ناموس کسان
پی ناموس وی افتد، نظر بوالهوسان

منوی دسترسی