حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

معنای قضا و قَدَر ،در یک جمله و چند تصویر

کاهلی، تن‌پروری خود و شکست حاصل از بی‌تدبیری‌ هایمان را به سرنوشت نسبت ندهیم؛ همان خداوند بزرگی که طرح طبیعت را ریخته و تقدیر آدمی را نوشته است؛ همو آدمی را موجودی مختار قرار داده است که توانایی تغییر سرنوشت را هم دارد، یعنی سرنوشت‌مان را خودمان می‌نویسیم و این اختیار و توانی است که خداوند به اشرف مخلوقاتش داده است.
آن‌که برای آینده‌ی دنیا و آخرت خود کاری نمی‌کند و وضع نابسامانش را به قضا و قدر نسبت می‌دهد، ره گم کرده است و به‌دنبال فانوس هم نمیگردد.
آری، تقدیر آدمی نوشته شده است، اما در همان نامه‌ی تقدیر، جا برای تغییر هم گذاشته شده است. اگر بیماری، گرفتاری و دشواری در تقدیر هست، راه برای دگرگونی و تبدیل آن به سلامت، آسایش و آرامش نیز هست.
کسی‌که در میان رود، خانه می‌سازد و سیل خانه‌خرابش می‌کند، قربانی نادانی خود است، نه دانایی تقدیر. همین‌طور است حال ‌و روز کسی که به‌سبب گناه و ستم بر اطرافیانش، مُلکش ویران می‌شود؛ او چوب از دست گناه و ظلم خود می‌خورد، نه از دست تقدیر…
[حتی اجل معلّق را نیز میتوان با کارهای نیک مثل صدقه، صله ارحام، احترام به پدر و مادر، دعا و… به تاخیر افتاد]

منوی دسترسی