حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

مسابقه

مشخصات :

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

کد ملی

شماره همراه

آدرس

از بین ۱۵ سوال مربوط به پیامهای اخلاقی و تربیتی به ۱۳ سوال جواب دهید، کافی است

1) چه چیزی قدرتش ، از " علم کیمیا " هم بالاتر است ؟

2) امام صادق ع در جواب سفیان که از ایشان برای پوشیدنِ لباس قیمتی انتقاد کرده بود ، چه فرمودند ؟

3) جای خالی را پر کنید.
رسول خدا ص : خداوند میفرماید:
هرگاه بخواهم خیر دنیا و آخرت را برای مسلمانی گِرد آورم، به او قلبی خاشع ، زبانی ذاکر ، و .................. میدهم

4) امام باقر ع در پاسخ به کسانی که از ایشان انتقاد کرده و پرسیدند: شما خضاب کرده اید ؟! چه فرمودند ؟

5) رسول خدا ص به جابر فرمودند که بهترین زنان چه ویژگیهایی دارند؟

6) حکیم در پاسخ به کسی که گفت " بیشتر مواقع افسرده ام و از معاشرت با اطرافیانم لذّت نمیبرم " چه دستور العملی ارائه کرد ؟

7) اذکاری که امیرالمومنین ع به جناب کمیل برای حفظ از بدیها و آفات آموختند ، چه بود ؟

8) در شعر بلند اجتماعیِ نصایح پدر به فرزندش، پدر میگوید: اگر قدر چه چیزی را بدانی، قدر خود را خواهی دانست؟

9) امام رضا ع : از اختلاف، بدنام کردن و ریختن آبروی یکدیگر پرهیز کنید ؛ زیرا من قسم خورده ام که ....................

10) رفع گرفتاریهای دیگران و آشتی دادن دو بنده ی خدا ، از چه چیزهایی برتر است؟

11) حدیثی که داخل یکی از بَنِر های کانال است را تکمیل کنید
حضرت محمد ص: هرکس آبروی مومنی را حفظ کند،بدون تردید ................

12) اگر امیرکبیر در آن لحظه حسّاس به داد ملت و کشور نرسیده بود ، چه اتفاقی برای ایران، پس از تجزیه می افتاد ؟

13) وقتی برادران یوسف ع از پدرشان یعقوب ع درخواست دعا و طلب بخشش کردند، حضرت یعقوب چه فرمودند؟
وعلّت تاخیر در دعاکردنشان چه بود؟

14) ذکر و دعایی که مرحوم سید علی آقای قاضی به علّامه انصاری لاهیجی فرمودند ، چه دعایی بود ؟

15) در بخش مشاوره کانال، به برخی از تبعات عدم هماهنگی والدین در تربیت فرزند اشاره شده ، دو مورد را ذکر کنید؟

منوی دسترسی