حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

مراحل تکامل انسان

⬅️۱ـ تشهّدی
انسان با سرمایه‌ی شهود، وبا قلبی بیدار و بینا آفریده شده است.
🌺پیامبرص:هر مولودی برفطرت توحیدی زاده می‌شود، تااینکه پدر و مادرش باتربیت ناصحیح او را منحرف میسازند.
🌺خداوند خطاب به موسی ع:
بهترین کارنزدمن؛دوست داشتن کودکان و نوجوانان است؛زیراایشان برفطرت توحیدی هستند و هنوزآلوده نشده اند.
⬅️۲ـ تعقّلی
انسان در مقام فکر واندیشه، معارف الهی را با برهان تحلیل وبایقین میپذیرد؛
امّا شیطان بعد از کورکردن چشم دل (مرحله‌ی اوّل) درکمین عقل اومینشیند، تا عقل را در مسایل برهانی به دام مغالطه ، توهّم و تخیّل بیاندازد.
⬅️۳- تعبّدی
سوّمین مرحله از مراحل تکامل انسان ، در مقام عمل است ؛ یعنی بنده‌ی خداست و کارهایش را بر اساس وحی الهی انجام میدهد؛
امّاشیطان اورا تشویق میکند که اعمالش رابه میل اوانجام دهد،نه براساس دستور خدا،یعنی حلال خدا راحرام، وحرام خدا را حلال می‌کند، و یا در عمل و عبادات او ، به گونه‌ای نفوذ میکند که شخص اصلاً عبادت نمی‌کند و یا عباداتش را ریاکارانه و سودجویانه انجام میدهد.

منوی دسترسی