حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

مراحل تكامل انسان

⬅️۱ـ تشهّدي
انسان با سرمايه‌ی شهود، وبا قلبی بيدار و بينا آفريده شده است.
🌺پیامبرص:هر مولودي برفطرت توحيدی زاده مي‌شود، تااينكه پدر و مادرش باتربیت ناصحیح او را منحرف میسازند.
🌺خداوند خطاب به موسی ع:
بهترين كارنزدمن؛دوست داشتن كودكان و نوجوانان است؛زيراايشان برفطرت توحيدي هستند و هنوزآلوده نشده اند.
⬅️۲ـ تعقّلي
انسان در مقام فكر وانديشه، معارف الهي را با برهان تحليل وبايقين ميپذيرد؛
امّا شيطان بعد از كوركردن چشم دل (مرحله‌ی اوّل) دركمين عقل اومینشیند، تا عقل را در مسايل برهانی به دام مغالطه ، توهّم و تخيّل بیاندازد.
⬅️۳- تعبّدي
سوّمین مرحله از مراحل تكامل انسان ، در مقام عمل است ؛ يعني بنده‌ی خداست و كارهايش را بر اساس وحي الهي انجام ميدهد؛
امّاشيطان اورا تشويق ميكند كه اعمالش رابه ميل اوانجام دهد،نه براساس دستور خدا،يعنی حلال خدا راحرام، وحرام خدا را حلال می‌کند، و یا در عمل و عبادات او ، به گونه‌ای نفوذ میکند كه شخص اصلاً عبادت نمي‌كند و يا عباداتش را رياكارانه و سودجويانه انجام ميدهد.

منوی دسترسی