حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

عوامل فقر

اول)اظهارنیاز به مردم

اميرالمؤمنين ع :
هرکس که دری از نیازخواهي( به مردم) را به روی خود بگشاید،خداوند دری از فقر به رویش باز کند. بحار الأنوار،ج ‏100،ص20.

دعای رسول خدا ص :
خدایا مرا بانیازمندی به خودت بی نیاز فرما و با بی نیازی از خودت نیازمند نکن. میزان، ج12،
ص، 5725

دوم)دم زدن از نداری

متاسفانه برخی به جای شکرگزاری و اظهار نعمت های خداوند، همیشه اظهار فقرکرده واز نا مناسب بودن کسب و درآمد خود ناله میکنندو…

 

سوم) ثروت اندوزی ثروتمندان
امیرالمؤمنین ع :
هیچ فقیری ازمعاش خودمحروم نمانده است ، مگراینکه یک غنی وتوانگری ازحقّ مالی اوبهره مندگشته است. درمحضرامیرالمومنين، ج5،ص306

 

چه بسا رسیدگی به فقرا نیاز نبود اگرعده ای به حقوق خود بسنده میکردند و به دنبال ثروت اندوزی از سهم دیگران نبودند.

 

چهارم)خیانت در امانت

اگر نبودند خائنان در امانت و کلاهبرداران در معاملات، امروزه شاهد ورشکستگی و نیازمندی بسیاری از مردم عزيزمان نبودیم.

 

پنجم) نفرین پدر
پدران عزیز!حتی درمواقع عصب مراقب باشید که…
امام صادق ع:هرمردی که فرزندخودرا نفرین کند،فقروتنگدستی رابرایش به ارث میگذارد
بحارالأنوار ، ج‏101 ، ص 99

 

ششم) سستی و تنبلی

جونای گلم! چه دنیای خوب و چه آخرت خوب بخواهید، باید از تنبلی(و مواردی مانند پرخوری، پرخوابی و کم کاری) دست برداريد.

 

هفتم) حرص زدن

یکی از عوامل اصلی فقر و تنگدستی حرص و طمع است. ابن روایت زیبا را با دقت بخوانید و به ديگر عزيزان ارسال نمائيد

 

امام صادق علیه السلام :
درتحصیل چیزی حريص نباش؛ زیرا اگرترک او را کنی، راحت تر به تو رسد و نزد خداوند نیز عزیزتری ولی اگر در طلب آن تعجیل کنی وحرص بورزی نزد خداوند مذموم بوده وبه سه علّت مؤاخذه خواهی شد :
1- ترک توکّل و اعتماد به خداوند ؛
2- شتاب و حرص در طلب چیزی که مأمور به ترک آن هستی و نباید حرص بزنی ؛
3- ترک رضا ، یعنی عدم رضایت به روزی قسمت شده از جانب خداوند .
مصباح الشّریعه ، ص 117

 

هشتم) قطع ارتباط با خویشان ونزدیکان

اگربا یکی ازنزدیکانت قهری فوری رفع کینه کن وگرنه…
اميرالمؤمنين ع:
بریدن پیوند خویشاوندی ، فقر می آورد .
خصال شیخ صدوق،ج‏2،ص505

 

 

منوی دسترسی