به پایگاه فرهنگی حجت الاسلام و المسلمین حاتم پوری کرمانی خوش آمدید

در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام ـ جلد ۷

فهرست مطالب

عنوان
خطبه ی همّام
ترجمه ی خطبه ی همّام
پیشگفتار
سخن ناشر
سیمایی از خطبه ی همّام
معرّفی همّام و سؤال از امیرالمؤمنین علیه السلام
همّام کیست ؟
زاهدان هشت گانه
سؤال و جواب همّام و امیرالمؤمنین علیه السلام
صفت هجدهم پارسایان :
زیبایی ها و اسرار نماز متقین
معنای لغوی عبارات خطبه
تعریف نماز
جسم و روح نماز:
الف) جسم نماز
۱) اجزای وجوبی و استحبابی نماز
۲) رعایت شرایط نماز
۳) نبودن موانع و قواطع در نماز
ب) روح و حقیقت نماز
معانی باطنی نماز ؛ یا حقیقت و روح نماز
( اخلاص ، حضور قلب ، فهمیدن معنای نماز ، تعظیم ، هیبت ،
امیدواری و حیاء)
داستان ) جوان خائف
راه تحصیل اسباب هفت گانه
انواع اسباب وسوسه ها
حقّ نماز چیست؟
لوازم و ضروریّات روحانی قبل ، حین و بعد از نماز
انواع نمازگزاران
مقامات چهارگانه ی اهل سلوک
برخی از حکمت ها ، آثار و برکات نماز :
اوّل) حکمت احکام
سؤال : آیا خداوند نیاز دارد که ما او را عبادت کنیم؟
دوّم) زنده ماندن یاد پیامبر صلّی الله علیه وآله و دین ایشان
سوّم) دورشدن از تکبّر و گردن کشی
چهارم) نماز بارزترین مصداق ذکر خداوند
پنجم) بازدارنده از زشتی ها و بدی ها و متعالی ترین ذکر خداوند
سؤال :کدام نماز انسان را از زشتی بازمی دارد ؟
داستان) نماز جوان گناه کار
نکته ی مهم
داستان) راه عجیب و مؤثّر شوهر
ششم) بهترین وسیله برای جبران گناهان گذشته
داستان) همه ی درها را نبسته ام
داستان) پاداش وضو و نماز صحیح
هفتم) نماز سبب امر به معروف و نهی از منکر
وظایف خانواده ، کارگزاران و جامعه برای گسترش فرهنگ اقامه ی نماز
الف) وظایف خانواده (خصوصاً پدر و مادر)
۱- روش حضرت ابراهیم علیه السلام
۲- روش حضرت اسماعیل علیه السلام
۳- روش حضرت لقمان علیه السلام
۴- روش پیامبر اسلامعلیه السلام
نکات قابل توجّه در سیره ی پیامبران علیهم السلام
نکته ی اوّل ) اهمیت نماز و مسئولیّت اولیاء
نکته ی دوّم ) ارتباط بین نماز و تقوی
نکته ی سوّم ) غرق نشدن در مادیات
نکته ی چهارم ) ایستادگی در مقابل شیاطین
هشدار پیامبر صلّی الله علیه وآله به پدران و مادران
نکته پنجم ) آموزش نماز
سن شروع نماز؟
نکته ششم ) صبر و حوصله در سفارش به نماز
داستان ) نماز تازه مسلمان
توصیّه ای به طلّاب و روحانیون!
داستان ) اثر شیر مادر
نکته هفتم ) وصیّت و سفارش به نماز در وصیّت نامه
ب) وظایف کارگزاران حکومت
سیره¬ی پیامبر و معصومین علیهم السلام
ج) مسئولیّت جامعه در برابر نماز
هشتم) برادری و اخوّت
نهم) نماز و مشورت انسان ها با یکدیگر
دهم) نماز و پرداخت زکات
سؤال مهم
داستان) امام حسین علیه السلام و مستمند
یازدهم)نماز و اجابت دعاها
دوازدهم) سهام داری در اسلام
سیزدهم) نورانیّت دل مؤمن
چهاردهم) نماز ستون دین و شرط قبولی سایر عبادات
پانزدهم) بهره¬مندی از بهترین عبادت و دریافت کامل¬ترین پاداش
شانزدهم) روسیاهی شیطان و مخالفان نماز
هشدار !هوشیاری در مقابل مخالفان نماز
انگیزه¬ی مخالفت با نماز
هفدهم) بهترین وسیله برای تقویت اراده و تقرّب به خداوند
داستان) علّت گرایش پروفسور فرانسوی به نماز
هجدهم) آرامش و دوری از غم و ترس
نوزدهم) همراهی و حمایت پروردگار
بیستم) پاداش رستگاری
بیست و یکم) خواصّ نماز از دیدگاه پیامبر صلّی الله علیه وآله
بیست و دوّم) نماز پرواز روح
مقایسه ی پرواز با نماز و هواپیما
بیست و سوّم) ماندگاری نماز و اهمّیت آن در حساب رسی قبر و قیامت
داستان ) نامه ی اسکندر
بیست و چهارم) آثار نماز بر سلامت بدن
برخی از تبعات سبک شمردن و ترک نماز
۱ ـ برگرداندن نماز
داستان) نگاهی به گفتگوی ابوبصیر با امام صادق علیه السلام
۲ ـ عدم استجابت دعا
۳ ـ غلبه¬ی شیطان
داستان) عدم ترک نماز در سخت ترین موقعیّت ها
۴ـ خروج از دین اسلام
۵ ـ محرومیّت از شفاعت اهل بیت علیهم السلام
۶ ـ بی ایمانی و کفر
داستان) تارک نماز
۷ ـ دوزخی شدن
۸ ـ عذاب ویژه
۹ و ۱۰ ـ پانزده بلای دنیایی و اخروی برای سبک شمرندگان نماز
مقدّمات نماز :
مقدّمه ی اوّل) طهارت نمازگزار
الف) تطهیر با آب از طریق وضو
اشاره ای به اسرار و دلایل وضو
دعاهای هنگام وضو
معنای وضو گرفتن
ب) تطهیر با آب از طریق غسل
مقدّمه¬ی دوّم) توجّه به اوقات نماز
وقت اختصاصی و مشترک نماز
حکمت نمازهای پنج گانه
چهار فرق اهل تسنّن با شیعیان :
سفارش های آیت الله مدرس
سفارش های عارفی بزرگ در آخرین روزهای عمر
داستان) اهتمام آیت الله خوانساری به نماز اوّل وقت
برکات نماز اوّل وقت از دیدگاه رسول خدا صلّی الله علیه وآله
داستان) معجزه ی برگشتن آفتاب به خاطر امیرالمؤمنین علیه السلام
روایاتی دیگر در اهمیّت نماز اوّل وقت
سفارش حضرات آیات اراکی و بهجت
مقدّمه ی سوّم) لباس نمازگزار
شرایط  فقهی لباس نمازگزار
مراتب تطهیر
دلیل ستر عورت و پوشش در نماز
مقدّمه ی چهارم) مکان نمازگزار
شرایط فقهی مکان نمازگزار
اهمّیّت نماز در مسجد
مقدّمه ی پنجم) قبله
دو فطرت مشترک انسان ها
مقدّمه و رکن ششم) قیام
مقدّمه ی هفتم) اذان و اقامه
تعلیم اذان و اقامه
اهمّیّت اذان و اقامه
حکمت اذان و اقامه
تفسیر اذان
مراتب شهادت به وحدانیّت خداوند  (۴ مرتبه )
شهادت به رسالت پیامبر و امیرالمؤمنین علیهماالسلام
شتاب آگاهانه به سوی رستگاری و بهترین اعمال
مقدّمه و رکن هشتم) نیّت و اخلاص در عمل
اخلاص در نیّت
برخی از آفات اخلاص :
۱- ریاکاری و تظاهر
۲- عجب و خودپسندی
۳- مقدّس مآبی
نشانه های اخلاص
نیّت ملاک ارزش اعمال
آثار دنیوی نیّت خالص :
۱- بهره مندی از علم و حکمت بسیار
۲ـ مدیریت جامعه
۳ ـ بهبود وضع اقتصادی
۴ ـ روابط خوب اجتماعی
۵- ماندگاری عمل خالص
مراتب نیّت های اهل معرفت :
۱ ـ ترس از قیامت و دادگاه الهی و عذاب های الهی
۲ ـ امید به پاداش
۳- دستیابی به کمال عقل و لذّات روحانی
۴ ـ تشکّر از نعمت ها
داستان ) گفتگوی امام سجّاد علیه السلام با عبدالملک
۵ ـ لقاء خداوند
۶- خوف فراق
گروه¬های مخالف با اخلاص یا مخلصین:
۱- منکران مدارج عالیه اصحاب قلوب
۲- محصّلان لذّات فانی دنیا
۳- عالمان مدّعی ارشاد
۴- جاهلان فریب خورده
مقدّمه ی نهم) ادعیّه و تکبیرهای قبل از تکبیرهالاحرام
دعای اوّل
دعای دوّم
دعای سوّم
ارکان و واجبات نماز (مقارنات نماز) :
رکن اوّل و دوّم (قیام و نیّت)
رکن سوّم) تکبیرهالاحرام
معانی تکبیر
چرا تکبیرۀ الاحرام می گوئیم ؟
تأویل الله اکبر از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام
رکن و واجب چهارم) قرائت
چهار پرسش درباره ی قرائت نماز
۱-چرا باید بعضی از نمازها به جهر و بعضی به اخفاء خوانده شوند؟
۲- چرا نماز را به زبان عربی می خوانیم؟
داستان) برخورد منطقی و اخلاقی آیت الله حاج آقا
رحیم ارباب در پاسخ به یک پرسش
۳- علّت فضیلت تسبیحات اربعه بر حمد؟
۴- آداب قرائت چیست؟
۱- استعاذه
۲- تعظیم کلام و صاحب کلام
۳-توجّه به این که قرآن کتابی است برای هدایت ، طهارت و سعادت
۴- پرهیز از خودبینی
۵- اجتناب از تقلید و تبعیّت بی جا
۶- پاره کردن حجاب معصیت
۷- خارج کردن محبت دنیا از قلب
۸- رعایت تقوی و پرهیزکاری
۹- حضور قلب
۱۰- تفکّر در آیات
۱۱– تطبیق آیات
ارکان قرائت از دیدگاه امام خمینی (تذکّر ، تحمید ، تعظیم ، تقدیس)
تفسیر اجمالی از سوره ی مبارکه ی حمد
داستان) کار بی بسم الله
تفسیر امام رضاعلیه السلام از سوره ی مبارکه ی حمد
اهمیت سوره ی مبارکه ی توحید
رکن و واجب پنجم) رکوع
توحیدهای سه گانه از دیدگاه اهل عرفان
رکن و واجب ششم) سجود
حقیقت سجده
سجده ی اولیای خدا
آثار سجده :
۱ ـ نزدیکی به خداوند و آمرزش گناهان
۲ ـ ناراحتی و عذاب شیطان
۳ ـ خداوند کفیلِ فرد سجده کننده
سجده بر تربت کربلا
معنای سبحان الله
فضیلت تسبیح
چرا ذکر رکوع و سجود با هم فرق دارند؟
تسبیحات اربعه
قنوت
بهترین ادعیّه ی قنوت
واجب هفتم) تشهّد و صلوات
واجب هشتم) سلام نماز
نگاهی به سلام
تعقیبات نماز و شکرگزاری
بعضی از مهم ترین تعقیبات نماز
۱- تسبیحات حضرت زهرا
۲- سجده ی شکر
داستان ) عدم امکان شکرگزاری واقعی
۳- درود و نفرین
خود آزمایی از میزان معرفت
فهرست منابع و مآخذ

منوی دسترسی