حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

داستان جالب دو دوست، نشر دهید

نقل است: دو دوست در بیابانی همسفر شدند، در طول راه با هم دعوایشان شد و یکی به دیگری سیلی زد.
دوستی که سیلی خورد، به شدت صورتش درد گرفته بود، اما بدون هیچ حرفی روی “شن” نوشت:
❇️امروز بهترین دوستم مرا سیلی زد…
سپس به راهشان ادامه دادند تا به چشمه ای رسیدند و تصمیم گرفتند حمام کنند.
ناگهان همان دوست سیلی خورده به حال غرق شدن افتاد، اما دوستش او را نجات داد.
اینبار بر روی “سنگ” نوشت :
✅بهترین دوستم زندگیم را نجات داد

⬅️دوستی که او را هم سیلی زده و هم نجات داده بود پرسید:
چرا وقتی سیلی زدم ،بر روی “شن”اما حال که نجاتت دادم،بر روی”سنگ” نوشتی؟
دوستش پاسخ داد:
به من آموخته اند: وقتی دوستی تو را ناراحت میکند باید آن را بر روی شن بنویسی تا بادهای بخشش آن را پاک کند.
ولی وقتی به تو خوبی میکند باید آن را روی سنگ حک کنی تا هیچ بادی آن را پاک نکند…

💚تلاش این کانال، آموزش و تمرین بهترین حالات انسانی است…
📚احادیث مربوط به #دوست را نیز در همین کانال بادقت بخوانیدونشردهید👇
@hatampoori

منوی دسترسی