حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

خوابهای هفت گانه

در کتاب ذخیره المعاد آمده است:
۱-خواب غفلت:آن است که درمجلسی که ذکرخدا نمایند، مثل موعظه و غیره خواب رود؛
۲-خواب شقاوت:خواب وقت نمازها؛
۳خواب لعنت:خواب هنگام نماز صبح؛
۴-خواب عقوبت: خواب بعدازنمازصبح؛ (عقوبت محروم بودن از رزق حلال)
۵-خواب رخصت:خواب بعد از نمازها؛
۶-خواب حسرت:خواب نیمه شب جمعه؛
)محرومیت از بزرگترین شب مناجات، دعا،نیایش و غفران و آمرزش
۷-خواب راحت:خواب قیلوله؛
(نیم ساعت قبل از ظهرتا اذان ظهر)
?رسول خداص:
(درشب زیاد نخواب؛ زیراخواب زیاد، صاحبش رادر روزقیامت فقیر میکند)
دره بیضاء، ص۱۷۷
?امیرالمومنین ع:
#پرخوری و #پرخوابی؛ جان را فاسد میکنند و زیانبارند .
غررالحکم، ص۳۶۹

منوی دسترسی