حکمت آفرینش بعضی از اعضا و جوارح انسان | پايگاه فرهنگي دفتر حجه الاسلام و المسلمين حاتم پوري كرماني

حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

حکمت آفرینش بعضی از اعضا و جوارح انسان

داستان) در آن  زمان تقریباََ هندوستان حرف اول #طبابت و پزشکی را میزد…

یکی از بهترین طبیبان هندی نزد منصور خلیفه عباسی آمده بود و مغرورانه علوم خودش را به رخ منصور و درباریان میکشید….

منصور با اینکه ‌از دیدار #امام_صادق علیه السلام خوشحال نمیشد؛ اما برای اینکه قدرت خود و حکومت عراق را به رخ او بکشد بی صبرانه منتظر حضور امام صادق بود؛ چون میدانست غیر از ایشان کسی نمی تواند در مقابل این پزشک متکبر عرض اندام نماید…

امام صادق ع به مجلس خلیفه وارد شدند؛ همه به احترام ایشان برخاستند‌‌‌…

حضرت ع طبیب هندى را دیدند که کتابى در دست دارد و اظهار معلومات میکند…

طبیب که از ابهت حضرت فهمیده بود، او یک عالم عراقی است، با تکبر از ایشان پرسید: آیا اطلاعی در امور طبابت و بهداشت دارى؟

👌حضرت فرمود:اطلاعات من خدادادی و فوق معلومات کتابهای شماست.

من گرمى را با سردى و سردى را با گرمى و رطوبت را با خشکى و خشکى را با رطوبت و یبوست را با خوراک مرطوب درمان میکنم و به آنچه خدا به پیامبر ص فرموده، عمل میکنم.

طبیب پرسید آن چیست ؟

👌حضرت فرمود: پرهیز، سرّ و راس هر درمان است و شکم، خانه هر بیمارى است…

⁉️سپس به آن طبیب  فرمودند:

حال به چند سوال من جواب بده!

طبیب با غرور و تکبر گفت: هر سوالی داری بپرس؛ تا همه را جواب دهم .

⁉️حضرت علیه السلام پرسیدند:

چرا سر انسان یکپارچه نیست، یعنی داراى استخوانها و مفصلهاى متعدد است ؟

طبیب کمی فکر کرد وگفت: نمیدانم .

🔹حضرت فرمودند: چرا پیشانى انسان بدون مو و داراى خطوط است ؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت: چرا ابروها در بالاى چشم قرار داده شده است؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت: چرا خداوند چشمهاى انسان را به شکل لوزى آفریده است؟

طبیب نمیدانم

🔹حضرت: چرا بینى در میان دو چشم انسان قرار گرفته است ؟

طبیب: نمیدانم

🔹حضرت:چرا سوراخهاى بینی در زیر بینى مستقر شده است؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت: چرا دندانهاى جلویی تیز و دندانهاى آسیاب پهن و انیاب دراز هستند؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت: چرا کف دست و پاهاى انسان مو ندارد؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت: چرا ناخنها و موهاى انسان، احساس ندارند؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت : چرا قلب انسان مانند صنوبر است؟

طبیب نمیدانم

🔹حضرت: چرا ریه ها (شُش ها) به دو قسمت ساخته شده و در جاى خود متحرکند؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت: چرا کبد به شکل محدب و برآمده است ؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت : چرا کلیه ها مانند شکل لوبیا ساخته شده اند؟

طبیب : نمیدانم

🔹حضرت:چرا دورن کاسه زانوى انسان، به سمت عقب است ؟

طبیب: نمیدانم

🔹و در آخر حضرت پرسیدند:

چرا میان و زیر کف پا گود و منحنی است و به زمین نمیچسبد؟

⁉️طبیب عرض کرد: من نمیدانم؛ خودتان بفرمائید….

📚خصال شیخ صدوق،ج۲،ص۵۱۲

📚طب النبی و طب الصادق علیهما السلام

جناب ابوالعباس مستغفری و جناب محمد خلیلی

 

 

امام صادق ع در پاسخ به سوالاتی که خودشان از طبیب هندی پرسیدند و او از جواب عاجز مانده بود، فرمودند:
✅علت اینکه چرا سر انسان، یکپارچه نیست، و از قطعات مختلف، و با شکافهائى درمیان قطعاتش آفریده شده، این است که
سر توخالی است و اگر استخوان یک تکه ای داشت، زودتر میشکست،
و ضمناََ از پیچیدن صداهای شدید در آن جلوگیری میکند…

 

امام صادق ع در پاسخ به سوالاتی که خودشان از #طبیب حاذق هندی پرسیدند و او از جواب عاجز مانده بود، فرمودند:
خداوند موى سر را خلق کرد تا (ضمن زییایی و حفظ سر از برخی ضربات احتمالی)، مغز به وسیله موها تنفس کند و بخارات مغز بیرون رود و پوششى براى سرما و گرماى آن باشد…

هندی:
خطوط رسم شده درروى پیشانى،براى جلوگیری ازریزش عرق به چشم است و هدایت عرق به طرفین صورت است…

 

خداوند ابروهارابالاى چشمهاقرار داد تابه اندازه لازم نوربه چشم برسد؛
وازشدت جریان نورجلوگیرى کنند؛
برای همین،گاهى دست رابالای چشم می‌گذاریم…

 

چشمها را به شکل لوزى آفرید تا برای استفاده داروها وهمچنین شستن چشم، کثافات وجرمها به سادگى از گوشه چشم خارج شوند

 

 

 

✅خداوند بینی را میان دو چشم قرار داد تا نور را از هم جدا کند و به اندازه و معتدل به هر دو چشم برسد.
✅سوراخهاى بینى در زیر بینى قرار گرفت تا چرک و کثافات مغز و آنچه در بینى و موهاى آن به وسیله هوا و تنفس وارد میشود با آب بینى به پایین سرازیر شود و بوهاى خوش و بخور لازم از آن به بالا کشیده گردد.

✅لب و آبخوره را روى دهان بنا نهاد تا از ورود مستقیم و بدون مانعِ کثافات دماغ جلوگیری شود….

 

دندانهاى جلوراتیزآفریدتاغذاباآنها گرفته،وتکه تکه شود
دندان آسیاراپهن،تاغذانرم وآسیاگردد
ودندان انیاب را درازتر،تابین سنایا ستون محکمی باشد

 

خدابرای کف دست وپا مو قرارندادتا بتوان به خوبی چیزهارالمس واحساس کرد
مو وناخن رابدون حس،خلق کردتا موقع چیدن،احساس دردنشود…

 

قلب را صنوبرى شکل آفریدتاموقع استقرار،نوک آن به سمت پایین آویخته باشدواین نوک باریک درمیان ریه ها (ششها)بماندوازهوای داخل آن استفاده کند

 

 

خداوندشُش ها(ریه ها)رادوپارچه آفرید؛تاقسمتى ازقلب درمیان آنها قرار گرفته واستراحت کند

 

 

اما کبد (جگر) را محدب و برآمده آفرید تا معده با سنگینى و وزن خود بخارات مسموم از آن خارج کند.

 

👈ادامه پاسخ امام صادق
کلیّه هاشکل لوبیایند؛چون منى قطره قطره برآنهامیچکد
اگرکروى یا۴گوش بودند،نطفه ها بهم متصل میشد؛وزمان مقاربت وخروج باعث لذت نمیشد

 

 

درون کاسه زانوهاراازعقب خالی،و خَمش به سمت جلوست
چون انسان درمیان دستهاوباکمى تعادل به عقب راست راه میرود
وگرنه زانوهابه جلو خم شده وبایدبرای تعادل کمی،خم میشد

 

اما زیر کف پاها را تهى و خالى کرد تا کاملا به زمین نچسبند و انسان در این حالت وضع چابکى و جهش بیشترى دارد.
از طرفى اگر پاها کاملا صاف به زمین میچسبید هم باعث ناراحتى پا و گرم شدن میشد و هم با کوچکترین سنگریزه ناراحت مى شد.
طبیب که از علم سرشار حضرت ع شگفت زده شده بود، خواست تا درباره بدن انسان، توضیحات بیشترى بدهند؟
🌺امام صادق ع فرمودند:
🌺🌹🌸🌸🌹🌺
😳طبیب که بهت زده شده بود، پرسید: این همه علوم را ازکجا به دست آوردید ؟
🌺امام ع فرمود: از پدرانم گرفته ‏ام و آنان از رسول خدا ص و ایشان از جبرئیل و او از خداى رب العالمین که انسان را آفریده است
هندى گفت: راست فرمودى من شهادت میدهم که معبودى بجز خداوند نیست و محمد بنده و رسول اوست و شما نیز دانشمندترین مردم این زمان هستید
📚خصال صدوق،ج۲،ص۵۱۲
طبّ النبی و طبّ الصادق علیهماالسلام؛ جناب ابوالعباس مستغفری و جناب محمد خلیلی

دانشنامه احادیث پزشکی ج۱ ص۳۴

 

 

منوی دسترسی