حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

انسان با سه چیز مغرور میشود

⁠ (http://storage.toolgramcdn.com//PostContents/TextWithMedia/23a32cae-0cbf-48f8-bff8-6b00bcdc12ce.jpg)انسان با سه چیز #مغرور میشود:
۱- نامِ بزرگ
۲- خانهِٔ بزرگ
۳- لباسِ فاخر

😪اما افسوس که بعد از مرگ!
۱- نامش میشود مرحوم
۲- خانه اش میشود قبر
۳- لباسش میشود کفن

بر چرخِ فلک مَناز که کَمَر شِکَن است
بر رنگِ لباس مَناز که آخر کفن است
مغرور مشو که زندگی چند روز است
در زیرِ زمین شاه و گدا یک رَقَم است

منوی دسترسی