حضرت زهرا سلام الله عليها: اِنَّ السَّعيدَ، کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَن أحَبَّ عَلِياً في حَياتِه وَ بَعدَ مَوتِه؛ همانا سعادتمند(به معناي) کامل و حقيقي کسي است که امام علي(ع) را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.

آثار و برکات تعرّض نکردن به ناموس دیگران

مرد خیاطی بود، مومن و در عِفاف و صلاح، و زنی داشت نیز عفیفه و مستوره و با جمال و کمال که هرگز خیانتی از او سر نزده بود.
روزی زن، با زبان منّت به شوهرش گفت:
تو کی میتوانی قدر عِفاف و پاکی مرا بدانی که من در حجاب و عفاف، مانند زبیده و رابعه هستم .
مرد گفت: راست میگویی، اما عِفاف تو نتیجه عِفاف من است؛ چون من در حضور پروردگار عفیفم، خداوند تو را هم در عصمت و عفّت نگاه داشته است.
زن ناراحت شد و گفت:
هیچ کس نمیتواند عفاف و پاکی زن را نگه دارد، مگر به اراده خودش؛ یعنی اگر عزم و اراده خودم نبود، هر کار میخواستم میکردم.
مرد گفت: به تو را اجازه میدهم که به هرجا که میخواهی برو و هر کار که میخواهی انجام بده.
[زن که میخواست حرف خود را ثابت کند؛ مبنی بر اینکه دیگران قصد تعرّض به من را دارند اما من، خودم را حفظ میکنم]
روزی خود را آرایش کرد و چادری بر سر کشید و از خانه بیرون رفت و تا شب بیرون ماند، اما هیچ کس به وی التفات و توجهی نمیکرد، مگر یک مرد که کمی چادر او را کشید، ولی زود رها کرد و رفت.
شب که زن به خانه برگشت؛ مرد گفت:
همه روز را گشتی، اما هیچ کس به تو نگاه هم نکرد، مگر یک مرد که چادرت را کشید ولی زود رفت.
زن گفت: تو از کجا دیدی؟!
مرد جواب داد: من در خانه بودم.
و بعد توضیح داد که من در تمام عُمر خود به هیچ زن نامحرمی نگاه آلوده نکردم، مگر یکبار در نوجوانی، که گوشه چادر زنی را گرفتم اما فوری پشیمان شدم و رهایش کردم، به همیت جهت میدانستم که اگر کسی قصد ناموس مرا کند، بیش از این (کشیدن چادر)نباشد.
زن به پای شوهرش افتاد و گفت:
راست گفتی، بر من معلوم شد که عفاف من از عفاف توست.
کلیات جامع التمثیل،ص۱۲

⬅️این حدیث هم قابل توجه است➡️
جوانی از امام صادق ع پرسید: آیا نگاه کردن به پشت زنان جایز است؟
حضرت فرمودند: اگر کسی به ناموست چنین کند، راضی هستی؟!
پس برای مردم همان بخواه، که برای خودت میخواهی!
مستدرک الوسائل،ج۲؛ص۵۵۵

⬅️ گفتم که مکن ، گفت : مکن ، تا نکنند
این یک سخنم، چنان خوش آمدکه مپرس

منوی دسترسی